Uređaji za pročišćavanje odpadnih voda od  2- 250ES

HRVATSKI PROIZVOD  svi uređaji proizvode se u RH

BIOLOŠKI UREĐAJI

EKOLOŠKI PRIHVATLJIV NAČIN ZBRINJAVANJA FEKALNIH VODA

Proizvedeno u Hrvatskoj

             Linija uređaja BIOcKO namjenjena za pročišćavanje odpadnih voda od2- 80 ES

Linija BIOrKO namjenjena za pročišćavanje odpadnih voda u visokorizičnom području i za uređaje od 75-1000ES

Biološko ili sekundarno pročišćavanje fekalnih voda. Za tu vrstu pročišćavanja vode koristi se aktivnost mikroorganizama, najčešće bakterija. U dijelovima uređaja za biološko pročišćavanje stvara se ekosustav sastavljen od više grupa organizama u različitoj fazi razvoja, ovisno o sadržaju i koncentraciji hrane, te o koncentraciji i starosti mulja.
Najčešće upotrebljavani biološki postupci pročišćavanja su uređaji s aktivnim muljem. Dolaze u više mogućih varijanti,
konvencionalni uređaj,
stupnjevito ozračivanje,
stupnjevito dodavanje otpadne vode,
visoko opterećeni uređaj,
uređaj u dvjema fazama,
Osnovna im je značajka biološki bazen s aktivnim muljem u lebdećoj fazi, te nužan naknadni taložnik za odvajanje mulja iz vode prije njezina ispuštanja u prirodnu sredinu.Navedeni uređaji primjenjuju se uglavnom za domaćinstva, manje kampove, manje hotele, apartmanske komplekse, vikendice....

Mogućnost dodatnoga steriliziranja i pročišćavanja izlaznih voda.

Dodatno pročišćavanje prije ispusta u recipijent

OZONATOR

kako djeluje ozon?

 • Nakon što je DEL Ozone sustav isporučio ozon kroz sustav za dezinfekciju, ozon pročišćuje vodu ili proizvodi ozonom obogaćenu vodu za sanitaciju površina kroz ozonsku oksidaciju.
 • Nestabilni treći atom kisika može se kombinirati s organskim i anorganskim molekulama te ih uništava ili mijenja tijekom oksidacije. Ovaj proces se događa gotovo trenutačno. Na primjer, ozon u bazenu će ubiti Cryptosporidium parvum praktički na dodir, dok bi klor u normalnim bazenskim koncentracijama trebao djelovati satima da ga ubije. Kao i klor, ozon se "potroši" u procesu oksidacije i mora se obnavljati.
 • Ozon oksidira s vrlo velikim rasponom drugih tvari. U bazenu, organske molekule mogu biti virusi, bakterije, gljivice, kvasci, ulja, organski chloramines, dok anorganske molekule mogu otopiti metale kao što su željezo, bakar i mangan, te anorganski oblici chloramine. Na površinama gdje se priprema hrana ili na samoj hrani, meta mogu biti Salmonella, Listeria, E. coli, ili bilo koji broj drugi opasni mikroorganizmi. U bolnicama i praonicama rublja, ozon ubija na antibiotike otporne vrlo opasne staph bakterije (MRSA), koje se mogu prenositi odjećom ili posteljinom.
 • Kemijski proces ozonske oksidacije je nemilosrdan. On se nastavlja sve dok se ozon ne uništi u potpunosti (zapravo, on je "smanjen" u procesu oksidacije s drugim tvarima). Kada taj treći nestabilan atom završi svoje oksidirajuće dužnosti, on ostavlja iza sebe samo poznate molekule kisika poput one u zraku koji udišemo, O2.

· 

Koje su prednosti ozona

 1. Napada bakterije u srž. Ozon uništava bakterije 3000 puta brže od klora jer u doticaju s bakterijom, virusom ili sporom uništava samu jezgru mikroorganizma.
 2. Uklanja neugodan miris vode. Dodatni atom kisika oksidacijskom reakcijom potpuno uklanja neugodan miris jer uništava tvar koja ga uzrokuje, dok ga klor samo maskira.
 3. Za sobom ne ostavlja štetne tvari. Ozon se nakon oksidacijske reakcije prirodno razgrađuje i pretvara se u kisik.
 4. Moćan je oksidant. Ozon može oksidirati metale u vodi kao što su mangan, željezo i sumpor u netopljive čestice koje se kasnije lakše filtriraju i uklanjaju iz vode.
 5. Ne zahtijeva upotrebu kemikalija. Ozon za pročišćavanje vode ne koristi nikakve dodatne kemikalije. Ozon je prirodna tvar i kada se koristi za potrebe pročišćavanja vode odmah se razgrađuje u kisik.

Ozon dezinfekcija nadmašuje tradicionalne tretmane

 • Ozon je učinkoviti antimikrobni oksidans koji se može sigurno primijeniti kao dezinficijens/sanitizer, gdje god se koriste tradicionalne kemijske ili termičke metode sanitacije. Isti se koristi kao plin ili otopljen u vodi kao vodena otopina. Ozon je potvrđen kao "ubojica" svih poznatih ljudskih patogena i sigurnosno je provjeren za rad u prostorima u kojima borave ljudi ili okoliš.
 • Ozon je sigurnosno provjeren i od treće strane - od strane znanstvenika, još od 1906. godine za brojne patogene u nizu aplikacija. . Oni uključuju (ali nisu ograničeni na): E. coli, Listeria, Salmonella, Staphylococcus, Campylobacter, Pseudomonas, Bacillus, Cryptosporidium, Aspergillus, Norovirus i Adenovirus.
 • Istraživanja su pokazala da je ozon učinkovitiji i ima veći oksidacijski potencijal od većine tradicionalnih dezinfekcijskih/sanitarnih tvari (npr klor, vodikov peroksid, peroksi kiseline i klor dioksid), a njegova uporaba eliminira potrebu primjene različitih sanitarnih tvari, jer onečišćenja ne mogu izgraditi toleranciju na ozon. Ozon je nekorozivan za radne površine, ne utječe negativno na organoleptička svojstva hrane i nema ostataka nakon primjene (nije potrebn
 • Između ostalog, aktivni kisik (ozon) uništava slijedeće:

Bakterije - Bacillus atrophaeus, Bacillus anthracis (Anthrax), Escherichia coli, Salmonella choleraesuis, Methicilin resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Tubercle bacillus, Streptococcus pyogenes, Listeria monocytogenes. Virusi - virus gripe tip A, virus ptičje gripe H5N1, virus svinjske gripe H1N1, virus herpesa, vaccinia virus, adenovirus. Plijesan - Aspergillus niger, Stachybotrys chartarum (crna plijesan). Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) smatra da je u cjelom svjetu samo plijesan uzrok 60% svih alergija

MASTOLOVI I SEPARATORI

ZAKONSKA OBAVEZA PROČIŠĆAVANJA

Odvajači masti i ulja (separatori)
Štetne se tvari i tekućine sukladno važećim normama i propisima ne smiju ispuštati direktno u kanalizacijske sisteme i otvorene vodotoke. U slučaju kada je potrebno odvajati iz otpadne vode: masti i ulja organskog porijekla, i sl.,primijenjuje se norma HR EN 1828 ( DIN 4040 ). • ulja i lake tekućine anorganskog (mineralnog) porijekla kao što su benzin,diesel gorivo, benzol, ulje za loženje, ulje za podmazivanje i sl., primijenjuje senorma HR EN 858. Odvajanje masti i ulja biljnog i životinjskog porijekla vrši se pomoću odvajača(separatora) masti i ulja. Područje primjene su:
• prerada i konzerviranje voća i povrća • prerada ribe • klaonice i mesnice
• prerada mesa • hotelski i ugostiteljski objekt ( hoteli, moteli, restauranti I sl. ) kuhinje • te na svim mjestima gdje je potrebno mehaničko odvajanje krutih čestica te organskih masnoća i ulja iz otpadne vode
Odvodnja zauljenih voda obavezno se izvodi preko odvajača (separatora) odvojeno od odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda. Odvajači (separatori) ulja lakih tekućina mineralnog (anorganskog) porijekla Sl. 2.5.1.1.).. Područja primjene su:
• parkirališta i javne garaže • auto-servisi i servisne radionice • auto-praonice • vozni parkovi i tvornički krugovi • benzinske crpke • nadzemna spremišta loživog ulja • aerodromi i vojarne • te na svim mjestima gdje je potrebno mehaničko odvajanje ulja iz otpadne vode
Odvodnja zauljenih voda obavezno se izvodi preko odvajača (separatora) ulja i masti.

PREPUMPNE STANICE

KADA NEMA DRUGOG RJEŠENJA

Prepumpne stanice projektiraju se prema zadanom protoku i namjeni. Namjena prepumpnih stanica je podizanje otpadnih voda na viši nivo. Primjenjuju se kod objekata gdje se iz nižih etaža prepumpava otpadna voda u gradsku kanalizaciju ili biopročišćivač, kod odvodnih kanalizacijskih sustava za savladavanje nedovoljnog pada ili kontrapada te kao zaštita od povratnog udara otpadne vode iz kanalizacije. Izrađuju se cilindričnog presjeka iz polipropilena (PP) i opremljene su centrifugalnim potopnim pumpama (jedna ili više komada), cjevovodom, kuglastom blokadom povratnog toka, zapornim zasunom, mehanizmom za kvačenje, nivo sondama ili plovnim prekidačima i upravljačkim ormarom sa signalizacijom.

REZERVARI,TANKOVI, SKUPLJANJE KIŠNICE...


"Kad izvor presuši, tek onda znamo vrijednost vode"

Već su u više navrata provedena istraživanja o iskorištavanju kišnice i upotrebi uređaja i opreme za prikupljanja oborinskih voda. Prema podacima provedenih studija ugradnjom odgovarajućeg sustava za prikupljanje i iskorištavanje vode u jednom se kućanstvu dnevno po osobi može uštedjeti i do 42 litre vode. Za potrebe u WC-u potrebno je oko 24 litre, 10 litara utroši se na pranje odjeće, a dodatnih 8 litara otiče kroz instalacija zbog ostalog čišćenja. Osim toga pri zalijevanja vrta godišnje se po kvadratnom metru možete uštedjeti i do 60 l vode. Uređaji i oprema za prikupljanje kišnice prihvaćaju i spremaju vodu koja se slijeva s krovnih površina.

Najbrže do rješenja...